Розкриття інформації

Інформація та документи, оприлюднені нижче, наведені станом на 28.04.2023 (крім інформації та документів, щодо яких окремо визначена дата, станом на яку вони наводяться). Зміни до інформації позначаються відповідною датою, у яку було внесено такі зміни.

Загальна інформація

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАЙМОНД ПЕЙ" (ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ")
Код ЄДРПОУ - 40169405
Місцезнаходження (юридична адреса та фактичне місцезнаходження) - 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Бородинська 51, к.13
Керівник - Фастов Олексій Олексійович


Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Бориспільська районна державна адміністрація Київської області, Дата запису: 09.12.2015, Номер запису: 10681020000041401.

Включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Право на надання фінансових послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 27 квітня 2023 року № 21/765-рк.

Основний вид діяльності – Надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.

Основний вид діяльності за КВЕД - 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи (а також орган з питань захисту прав споживачів фінансових платіжних послуг): Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0800 505240.


Ліцензії та дозволи


Веб-сайти ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":

 • https://dpay.ua

Платіжні системи

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" є учасником платіжних систем:

Назва ПС Дата включення ПС до Реєстру Оператор ПС Посилання
FLASHPAY 14.08.2014 ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", адреса місцезнаходження: 03039, м.Київ, проспект Голосіївський , д. 26а; Код - 20042839 перевірити
AVERS №1 23.03.2017 АТ ФК "АВЕРС", адреса місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69; Код - 34819265 перевірити
City24 02.08.2017 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС", адреса місцезнаходження: 01042, м.Київ, пров. Новопечерський , д. 5; Код - 35075436 перевірити
"Visa" (непряма участь) 18.12.2014 Visa International Service Association (Сполучені Штати Америки) перевірити
"MasterCard" (непряма участь) 10.09.2014 Mastercard International Incorporated (Сполучені Штати Америки) перевірити

Види послуг

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" надає наступні види платіжних послуг (послуг з переказу коштів):

Вид переказу Строки здійснення переказу (зарахування коштів отримувачам) Вартість послуг (тарифи)* Валюта переказу Ліміти (обмеження) платіжної операції Публічний договір для користувача - фізичної особи**
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, із зарахуванням суми переказу на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу (ЕПЗ) або систем дистанційного банківського обслуговування (СДБО). До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт господарювання не сплачує комісію (за відповідним договором з ним), то сплата комісії покладається на платника-фізичну особу (за публічним договором), але становить не більше 3% від суми переказу. Гривня 29999 грн за операцію Договір
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (електронний платіжний засіб), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня - Договір з фізичною особою не укладається

* інформація про тарифи, розмір комісійної винагороди та інша інформація щодо будь-яких оплат фінансових послуг, які платник сплатить за конкретною платіжною операцією, доводиться до відома платника безпосередньо в інтерфейсі веб-сайту, мобільного застосунку або платіжного пристрою перед отриманням згоди платника на виконання платіжної операції.
** публічний договір з користувачем - фізичною особою діє у тій редакції, яка була чинною на момент здійснення платіжної операції. Права/обов'зки сторін, умови надання фінансової послуги з переказу коштів та інші умови, встановлені такою редакцією договору, розповсюджуються на конкретну платіжну операцію. Внесення змін до редакції публічного договору, а також припинення дії редакції публічного договору (як в односторонньому порядку, так і за домовленістю сторін) - не допускається.


Порядок здійснення переказів

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" здійснює перекази коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Перекази коштів, що ініціюються через ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

Спосіб ініціювання Порядок ініціювання Порядок надання згоди платника на виконання платіжної операції Порядок відкликання згоди платником Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції Момент безвідкличності
Шляхом використання платіжних інструментів (електронних платіжних засобів - ЕПЗ). В режимі онлайн на сайтах або у мобільних додатках. Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного ним отримувача в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача, платіжної сторінки ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", платіжного пристрою, відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, введення даних ЕПЗ платника, підтвердження згоди на операцію на боці банка-емітента ЕПЗ та ін. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до моменту безвідкличності платіжної інструкції. Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника. Настає у момент списання коштів з рахунку платника банком-емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи).
Шляхом використання систем дистанційного банківського обслуговування (СДБО), що надається банком, у якому платник має рахунок. В режимі онлайн на сайтах або у мобільних додатках Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного ним отримувача в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача, платіжної сторінки ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", платіжного пристрою, відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, підтвердження згоди на операцію на боці банка/СДБО та ін. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до моменту безвідкличності платіжної інструкції. Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника. Настає у момент списання коштів з рахунку платника у банку, який забезпечує функціонування СДБО.
Шляхом безготівкового переказу з рахунку платника у його банку. З одночасним наданням інформації про отримувачів у реєстрах або у іншому вигляді (т.з. реєстрові перекази). Згодою платника на виконання платіжної операції є передача платником відповідно до протоколу технічного обміну належним чином сформованого та засвідченого інформаційного повідомлення (платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь отримувача. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження має форму інформаційного повідомлення, формується та передається у порядок та спосіб відповідно до протоколу технічного обміну. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від платника та міститься у відповідному інформаційному повідомленні, яке ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" передає платнику згідно з протоколом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію. Настає: 1) для переказів, що здійснюються за номером ЕПЗ отримувача – у момент отримання від МПС інформації щодо успішної авторизації/підтвердження кредитової операції за ЕПЗ в МПС; 2) для переказів, що здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача – у момент списання банком коштів з банківського рахунку ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" на виконання відповідної платіжної інструкції з метою перерахування коштів на рахунок отримувача.

Перекази коштів, які завершуються через ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", можуть бути завершені у такий спосіб:

 • шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунок (в т.ч. за номером електронного платіжного засобу) отримувача.

Режим надання фінансових послуг з переказу коштів (операційний час надавача фінансових послуг) - цілодобово, без вихідних.

Інформація про спосіб комунікації: будь-яка інформація/повідомлення під час здійснення платіжних операцій передається через мережу інтернет. Доступ до такої інформації користувач отримує через інтерфейс веб-переглядача (веб-браузера), який встановлено на комп'ютері або мобільному пристрої користувача. Додаткових вимог до обладнання або програмного забезпечення користувача не висувається. Доступ до зазначеної інформації, незалежно від обраної платіжної послуги (виду переказу коштів), надається без обмежень по строкам, обсягам або часовим проміжкам, відповідно до режиму надання фінансових послуг з переказу коштів.


Порядок надання та відкликання згоди платника на виконання платіжної операції. Порядок прийняття до виконання платіжної інструкції та настання моменту безвідкличності

Згодою платника на виконання платіжної операції є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на зазначених умовах на користь зазначеного отримувача, в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі веб-сайту отримувача або платіжної сторінки/платіжного пристрою ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", відповідно до їхнього функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок тощо, введення даних електронного платіжного засобу платника, підтвердження згоди на операцію на боці банка-емітента електронного платіжного засобу та ін.

Порядок та момент надання платником згоди на виконання платіжної операції одночасно є порядком та моментом надання платником до ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжної сторінки/платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства, відповідальність за що несе ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ".

Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції шляхом зупинення здійснення зазначених дій у будь-який момент до моменту безвідкличності платіжної інструкції, який наступає в момент списання коштів з рахунку gлатника банком-емітентом електронного платіжного засобу (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку міжнародної платіжної карткової системи), або в момент списання коштів з рахунку платника у банку, який забезпечує функціонування СДБО.


Інформація про заходи безпеки

 1. Користувач зобов'язаний забезпечувати збереження ним платіжних інструментів (зокрема, ЕПЗ) та індивідуальної облікової інформації у таємниці поза доступом третіх осіб.
 2. У межах заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":
  • регулярно проводить перевірку, діагностику, тестування програмних та апаратних засобів, серверних та мережевих потужностей, які знаходяться в експлуатації, та у разі необхідності проводить їх виправлення/полагодження;
  • регулярно проводить перевірку своєї діяльності з надання фінансових платіжних послуг на відповідність чинним вимогам законодавства та відповідність правилам платіжних систем;
  • будує програмну та апаратну інфраструктуру таким чином, щоб вона відповідала вимогам надійності, цілодобового функціонування та забезпечивала безперервне надання послуг;
  • з метою забезпечення відповідності Стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (PCI DSS) та іншим вимогам платіжних систем може залучати для оброблення відповідних даних інших юридичних осіб, в тому числі технологічних операторів;
  • забезпечує захист та зберігання в електронному вигляді даних користувачів та даних щодо їхніх платіжних операціях протягом 5 (п’яти) років від дати їх проведення та надання користувачам доступу до них;
  • забезпечує (а у разі залучення сторонніх компаній – контролює, перевіряє та пересвідчується, що такі сторонні компанії забезпечують) безпеку та захист даних користувачів (в т.ч. даних ЕПЗ користувачів) на рівні, передбаченому процедурами/правилами платіжної системи та міжнародними стандартами безпеки PCI DSS;
  • має право застосовувати обмеження щодо можливості здійснення платіжних операцій з певними параметрами (від певного платника/ЕПЗ платника, до певного отримувача/ЕПЗ отримувача, на певну суму, за певний проміжок часу тощо), а у випадку застосування таких обмежень - має право відмовити користувачу в проведення платіжної операції;
  • здійснює обмін інформацією з іншими учасниками платіжної інфраструктури, надавачами платіжних послуг, з метою уточнення інформації про користувачів та їхні платіжні операції, а також з метою підвищення надійності та безперервності у наданні послуг;
 3. ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" несе відповідальність у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій:
  • зобов'язання здійснити повернення коштів платнику за невиконаною платіжною операцією;
  • зобов'язання відшкодувати користувачу збитки, понесені ним у результаті невиконання або неналежного виконання платіжної операції;
  • несе іншу відповідальність, передбачену договором.
 4. Процедура взаємодії між ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції - відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг (див. розділ "Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг"), з урахуванням наступного:
  • звернення користувача щодо випадку шахрайства або загрози безпеці розглядається працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", які мають відповідний фах, компетенцію та досвід;
  • звернення користувача щодо випадку шахрайства або загрози безпеці розглядається першочергово, а про результати розгляду та прийняті рішення користувача повідомляється негайно;
  • у разі необхідності повідомлення користувача про випадок шахрайства або загрози безпеці, користувач повідомляється невідкладно, а для передачі повідомлення використовується будь-який наявний спосіб зв'язку;
  • у разі виникнення інцидентів з використанням ЕПЗ ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" надає користувачу інформацію щодо порядку вирішення спору, порядку проведення диспуту або арбитражу відповідно до правил платіжної системи, ЕПЗ якої використовувався, та проводить консультації щодо інших питань на вимогу користувача;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок шахрайства або загрози безпеці у цілодобовому режимі та без вихідних.
 5. Процедура взаємодії між ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій - відповідає загальній процедурі взаємодії зі споживачем фінансових послуг (див. розділ "Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг"), з урахуванням наступного:
  • звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", які мають відповідний фах, компетенцію та досвід;
  • звернення користувача щодо випадку здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій розглядається першочергово, а про результати розгляду та прийняті рішення користувача повідомляється негайно;
  • у разі необхідності повідомлення користувача про випадок здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій, користувач повідомляється невідкладно, а для передачі повідомлення використовується будь-який наявний спосіб зв'язку;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" проводить внутрішнє розслідування щодо здійснення кожної неакцептованої/помилкової/неналежної платіжної операції та за результатами такого розслідування надає інформацію у відповідному обсязі користувачу або іншому учаснику платіжної операції;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" прикладає всіх можливих зусиль для забезпечення взаємодії з користувачами на випадок здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій у цілодобовому режимі та без вихідних;
 6. Звернення користувача щодо відшкодуванням збитків, завданих у результаті здійснення неакцептованих/помилкових/неналежних платіжних операцій, а також у результаті невиконання/неналежного виконання платіжної операції - здійснюється в такому порядку:
  • користувач надає звернення у загальному порядку, наводить обставини отримання збитків;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" розглядає звернення та: у разі виявленя можливої провини з боку інших ніж ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" учасників платіжної операції - рекомендує користувачу ініціювати відповідний розгляд за правилами платіжної системи або звернутися із заявою до свого обслуговуючого банку/банку-емітента; або у разі виявлення провини з боку ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" - виконує наступні кроки;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" проводить ідентифікацію користувача в обсязі, необхідному для встановлення належності користувача за платіжною операцією;
  • користувач надає письмову заяву щодо відшкодування збитків, складену у довільній формі та підписану у звичайний спосіб або за допомогою КЕП у разі подання заяви в електронному вигляді;
  • ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" здійснює відшкодування у порядку та строки відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів.

Порядок вирішення (врегулювання) спорів та захист прав споживачів

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" (далі у цьому розділі - "Фінансова компанія") ставить за мету допомогти у вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між ним та платником/отримувачем.

Фінансова компанія у публічному договорі, договорах на переказ коштів та інших договорах заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія платника/отримувача, як то усна або письмова, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії платника/отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Кожен платник/отримувач (споживач послуги з переказу коштів) має право звернутися до Фінансової компанії як учасника Платіжної системи, а Фінансова компанія зобов’язана зафіксувати таке звернення у журналі звернень користувачів та розглянути його у строк до 3-х робочих днів.

Захист прав платника/отримувача як споживача фінансових послуг з переказу коштів здійснюється відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Спори між Фінансовою компанією та платником/отримувачем вирішуються на підставі:

 • Правил відповідної Платіжної системи, у якій здійснювався переказ коштів;
 • положень Публічного договору (для фізичних осіб);
 • положень договорів про переказ коштів (для суб’єктів господарювання).

Всі суперечки, що виникають між платниками/отримувачами та Фінансовою компанією, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вдаються до процедур, встановлених правилами відповідної Платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням платіжної організації цієї Платіжної системи ("Арбітражні процедури").

У разі якщо правилами Платіжної системи Арбітражні процедури не передбачені, або проведення них є через будь-які причини неможливим, або ж Арбітражні процедури не дали результату, то спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Повідомляємо, що з метою забезпечення прав споживачів та обов’язків щодо здійснення переказу коштів у платіжних системах, відповідно до правил платіжних систем, у яких ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" приймає участь, може використовуватися гарантійні, компенсаційні або інші подібні платежі. З метою забезпечення захисту своїх прав платник/отримувач, окрім процедур, описаних вище у цьому розділі, може звернутися до платіжної організації платіжної системи, через яку здійснювався переказ коштів.

Повідомляємо, що ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" не вимагає від платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) такого договору, а також не стягує такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" не покладає на платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також не стягує такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.


Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг

У цьому розділі "Споживач" (споживач фінансових послуг з переказу коштів) – фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу з переказу коштів у ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю.

1. Звернення Споживачів розглядаються у порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, Законом України "Про звернення громадян". Звернення Споживачів, оформлені належним чином і подані в установленому законодавством порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

2. Основними принципами розгляду звернень у ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" є:

 • неупередженість;
 • об’єктивність;
 • дотримання вимог чинного законодавства;
 • строковість;
 • швидкість та налагодженість реагування;
 • попередження можливості виникнення подібних ситуацій у майбутньому;
 • забезпечення Споживачам зручного, зрозумілого та безперешкодного доступу для надання звернень та пропозицій.

3. Звернення Споживача можуть бути усними або письмовими.

Усне звернення надається Споживачем:

 • засобами телефонного зв'язку;
 • за допомогою голосового зв’язку у месенджері (спеціальному мобільному додатку, призначеному для обміну інформацією у голосовому та/або текстовому вигляді).

Вартість дзвінків або інтернет-трафіку під час усних звернень сплачує Споживач за власний кошт, відповідно до тарифів оператора Споживача.

Письмове звернення надсилається Споживачем:

 • поштою;
 • електронною поштою;
 • у текстовому вигляді у месенджері.

Будь-яке звернення має бути надіслане через/на визначені на Веб-сайті контактні дані ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" (номери телефонів, поштову адресу, адресу електронної пошти, реквізити у месенджерах тощо).

4. У зверненні має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання Споживача;
 • місце проживання Споживача;
 • суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • телефон та/або поштову (електронну) адресу;
 • спосіб отримання відповіді (телефон, електронна пошта, поштова адреса тощо);
 • інші відомості, які на думку Споживача, необхідно вказати для розгляду питання по суті.

5. Звернення складається Споживачем у довільній формі, його зміст (зокрема, спосіб викладення) та форма (зокрема, почерк) має дозволити ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" точно та однозначно зрозуміти суть такого звернення. ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" звільняється від відповідальності у разі, якщо звернення Споживача не було розглянуте або було розглянуте у невідповідні строки у разі, якщо звернення складено та/або оформлене у спосіб та по формі, що ускладнює розуміння його суті.

6. Письмове звернення повинно бути оформлено відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян" та цього Порядку, підписано заявником (власноручним підписом або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису) із зазначенням дати його оформлення. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливим i чітким почерком.

7. Звернення, направлене засобом електронної пошти, з використанням месенджерів або у інший електронний спосіб, може не містити накладеного підпису (в тому числі кваліфікованого електронного підпису) заявника, але має чітко ідентифікувати заявника за адресою електронної пошти та/або номером телефону.

8. Звернення, яке не підлягає розгляду та вирішенню:

 • звернення, надане без зазначення обов’язкових реквізитів та без дотримання вимог;
 • звернення, надане без викладення суті звернення або у разі якщо звернення викладено у незрозумілий спосіб та формі;
 • звернення, не підписані автором (у разі якщо це вимагається), а також таке, з якого неможливо встановити авторство;
 • повторне звернення від одного і того ж Споживача з одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішено по суті або знаходиться у стадії вирішення;
 • звернення особи, визнаної судом недієздатною.

9. Реєстрація звернень.

Звернення, які надходять до ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", реєструються в день їх надходження до ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень Споживачів (користувачів).

Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться із забезпеченням захисту інформації, що міститься в ньому, відповідно до законодавства України.

Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться у формі та за змістом відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.

Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться уповноваженими працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", до функціональних обов’язків яких відноситься розгляд звернень Споживачів.

10. Опрацювання звернень.

Опрацювання усних звернень Споживачів здійснюється відповідальними працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ". Якщо для вирішення порушеного питання, перевірки вказаної Споживачем інформації необхідно опрацювати додаткові документи, матеріали тощо, заявнику пропонують надати письмову заяву та, у разі необхідності, додаткові документи будь-яким зручним способом (поштовим зв’язком, електронною поштою).

Опрацювання письмових звернень здійснюється відповідальними працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ".

Обробка та розгляд звернення здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його отримання. Якщо звернення надійшло у неробочий/святковий день, то датою отримання такого звернення вважається перший наступний робочий день.

11. Терміни надання відповідей на звернення, залежно від категорії звернення:

Категорія звернень Термін надання відповіді
Звернення, що не вимагають додаткового вивчення. до 4 робочих днів з дати отримання
Звернення, що вимагають додаткового вивчення. до 10 робочих днів з дати отримання
Складні звернення, що вимагають надсилання додаткових запитів та/або проведення розслідувань. до 20 робочих днів з дати отримання

12. Датою виконання звернення (датою надання відповіді) є дата реєстрації відповіді на нього. Відповідь за результатами розгляду звернення надається працівниками ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ", до функціональних обов’язків яких відноситься розгляд звернень Споживачів.

13. Відповідь на звернення надається українською мовою. Виключенням є ситуація, коли Споживач обґрунтовано просить надати відповідь іноземною мовою.

14. При наявності одночасно кількох звернень від одного Споживача (повторних, додаткових), ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" має право оформити одну відповідь на всі звернення, перерахувавши у відповіді всі звернення, щодо яких надаються пояснення/інформація/відповідь.

15. ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" розглядає звернення Споживачів, не стягуючи з них плати за це (безоплатно).

16. Задля вирішення власного питання Споживач також має право звернутися до Національного банку через розділ офіційного Інтернет-представництва Звернення громадян.

17. Подання звернення до ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" або Національного банку України не позбавляє права Споживача на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

18. Посадові особи (працівники) ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ" несуть відповідальність за відмову в прийнятті та розгляді звернення, порушення терміну розгляду звернення, інші порушення права Споживача на звернення, у відповідності до чинного законодавства України.


Структура власності та керівництво

Власники істотної участі ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ":

 • ТОВ "ДАЙМОНД КОНСАЛТ" (Україна, код ЄДРПОУ 40169358), пряма істотна участь 100%
 • Голубєва Вікторія Олексіївна (Україна), опосередкована істотна участь 100%

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Голубєва Вікторія Олексіївна (Україна)

Виконавчий орган: директор Фастов Олексій Олексійович.

Наглядова рада не обиралась.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: не проводилися.

Рішення про відкриття ліквідаційної процедури: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.


Документи та договори


Контакти

Адреса місцезнаходження та з метою листування: 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бородинська, будинок № 51, к. 13

Email: [email protected]

Телефон: +38 (096) 2570102